Välkommet med beslut som skapar förutsättningar för att samla in data om annonserade upphandlingar

Publicerad

Nu har riksdagen beslutat om propositionen Statistik på upphandlingsområdet vilket skapar förutsättningar för att i framtiden samla in uppgifter om annonserade upphandlingar från annonsdatabaserna till en nationell statistikdatabas.

För att säkerställa att uppgifter från alla annonserade upphandlingar samlas in måste upphandlande myndigheter och enheter annonsera i en registrerad annonsdatabas från och med den 1 januari 2021. Dessutom blir det obligatoriskt med efterannonsering för alla upphandlingar.

För annonsdatabaserna på marknaden innebär det att de behöver registreras. Reglerna om registrering som annonsdatabas införs redan den 1 juli 2020 för att det ska finnas några registrerade annonsdatabaser när de upphandlande myndigheterna är skyldiga att använda dem.

Enligt propositionen har regeringen för avsikt att ge Konkurrensverket i uppdrag att vara registermyndighet för annonsdatabaserna. Det blir i så fall ett nytt uppdrag och Konkurrensverket påbörjar förberedelserna för att kunna bedriva en fungerande verksamhet som registermyndighet när regelverket träder i kraft.

Senast uppdaterad:

Relaterad information