Valfrihetssystem för hjälpmedel

Publicerad

Det är positivt om enskilda får större möjlighet att påverka valet av hjälpmedel. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Ökade möjligheter för den enskilde att välja hjälpmedel bidrar till att fler leverantörer bereds möjlighet att vara med och leverera produkter. På så sätt bidrar konkurrensen till förmånligare villkor vilket gynnar såväl den enskilde som det allmänna.

I sitt remissvar till regeringen pekar Konkurrensverket på att vissa oklarheter ännu återstår. Det rör bland annat frågan om rättsläget för så kallade varukoncessioner. Konkurrensverket understryker även att de föreslagna lagändringarna inte får tillämpas på ett sätt som kan stå i strid med upphandlingsreglerna.

Relaterad information