Valfrihet i hemtjänst ställer krav på likabehandling av aktörer

Publicerad

Om det blir obligatoriskt för kommuner att införa valfrihetssystem är det viktigt att skapa likvärdiga förhållanden mellan externa leverantörer och egenregin. Det framhåller Konkurrensverkets representant i utredningen, sakkunnige Per Jonsson, i ett särskilt yttrande där behovet av likvärdiga förhållanden mellan aktörer utvecklas.

Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten konstaterar att brukarna överlag är nöjda med att kunna välja utförare i hemtjänsten. När det gäller kvalitet och effektivitet har utredaren inte sett några skillnader mellan kommuner som inför valfrihetssystem och kommuner som inte gjort det. Däremot har kostnadsökningen varit lägre i de kommuner där det funnits valfrihet.

– Möjligheten för brukaren att välja utförare är positivt i sig. Konkurrensen mellan olika utförare leder också till positiva effekter. För att främja likvärdiga förhållanden mellan egenregin och externa leverantörer bör konkurrensneutrala villkor råda, framhåller Per Jonsson vid Konkurrensverket i en kommentar.

Läs yttrandet via länken till höger. Det finns på sidan 195 i betänkandet.

Relaterad information