Valfrihet för nyanlända invandrare

Publicerad

Nu öppnas möjligheten för vissa nyanlända invandrare att själva välja en så kallad etableringslots som ska underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, ska tillämpas.

Från den 1 december ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla så kallade etableringslotsar för vissa nyanlända invandrare. För att valfrihetssystem med etableringslotsar ska finnas på plats den dagen behöver arbetet med upphandling av lotsar börja redan tidigare. Bestämmelserna om etableringslotsar och valfrihetssystem träder därför redan i kraft 1 maj 2010. Syftet med de nya bestämmelserna är att etableringslotsarna ska underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Arbetsförmedlingen ska inom ramen för valfrihetssystem teckna kontrakt med etableringslotsar som de nyanlända invandrarna sedan får välja emellan. Arbetsförmedlingen ska vid detta förfarande tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Det blir obligatoriskt för Arbetsförmedlingen att införa valfrihetssystem för dessa typer av tjänster. De tjänster som omfattas är till exempel personalförmedling, coachning, studie- och yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter (kategori 22, 25 och 27 i bilaga 3 i lagen om offentlig upphandling, LOU). Arbetsförmedlingen kan införa olika valfrihetssystem för olika grupper av nyanlända invandrare.

Arbetsförmedlingen ska löpande annonsera valfrihetssystemet på den egna webbplatsen samt på www.valfrihetswebben.se. Den ersättning som utgår ska framgå av förfrågningsunderlaget och vara enhetlig för etableringslotsar som utför samma tjänst.

Arbetsförmedlingen ska tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, när tjänsterna erbjuds de nyanlända invandrarna. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV.

Relaterad information