Vägverket drar tillbaka överklagandet av asfaltdomen

Publicerad

Vägverket har meddelat att de återkallar sitt överklagande av Stockholms tingsrätts dom i asfaltmålet som meddelades i juli månad i år. Tingsrättens dom mot Vägverket står därmed fast.

Vägverket ska i och med detta betala 50 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för sin medverkan i den så kallade asfaltkartellen.

Som en följd av att Vägverket drar tillbaka sitt överklagande av domen faller också Konkurrensverkets anslutningsöverklagande i den delen.

Företagen Skanska och Kvalitetsasfalt har accepterat tingsrättens dom och ska betala de utdömda konkurrensskadeavgifterna på 170 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor.

Efter att Vägverket nu har dragit tillbaka sitt överklagande har sex av de företag som fälldes av tingsrätten överklagat domen till Marknadsdomstolen. Konkurrensverket kräver i sitt anslutningsöverklagande att konkurrensskadeavgifterna höjs för företagen NCC, Peab Asfalt och Peab Sverige.
Asfaltkartellen är den hittills mest omfattande kartellen som uppdagats i Sverige. Nio företag dömdes av Stockholms tingsrätt att betala sammanlagt närmare en halv miljard kronor i konkurrensskadeavgift.

Relaterad information