Vägledning om näringsförbud

Publicerad

Näringsförbud är en helt ny påföljd som kan drabba personer som deltagit i en kartell. Förbudet infördes i den nya konkurrenslagen som trädde i kraft den 1 november 2008.

För att underlätta för företagen har Konkurrensverket påbörjat ett arbete med att ta fram vägledning om näringsförbud och hur sanktionen påverkar reglerna om eftergift.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2009.

Frågor

Har ni frågor eller kommentarer om detta är ni välkomna att kontakta Charlotte Landström (projektledare), charlotte.landstrom@kkv.se , tfn 08-700 15 36 eller Pia Högset, pia.hogset@kkv.se , tfn 08-700 15 58.

Relaterad information