Vägledning om distributionsavtal

Publicerad

Konkurrensverket har tagit fram en vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal men även franchiseavtal.

Syftet med vägledningen är att förklara vad leverantörer och återförsäljare bör tänka på när de ingår avtal om köp eller försäljning av en vara eller tjänst – vilka avtalsvillkor är tillåtna och vilka bör undvikas?

De flesta företag samarbetar med andra företag om köp eller försäljning av varor och tjänster genom olika typer av distributionsavtal. Avtal mellan företag som är verksamma på olika nivåer i en produktions- eller distributionskedja kallas inom konkurrensrätten för vertikala avtal. 

När leverantörer och återförsäljare ingår avtal är det viktigt att känna till konkurrensreglerna. Oftast är distributionsavtal positiva för konkurrensen och därför tillåtna men det finns vissa fallgropar. 

Vägledningen gäller endast för distributionsavtal mellan företag som inte är konkurrenter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information