Vägledning för privata och offentliga aktörer i konkurrens

Publicerad

Driver du ett företag och upplever osund konkurrens från en offentlig aktör? Eller arbetar du för en offentlig aktör och känner dig osäker på om den säljverksamhet ni bedriver är tillåten eller inte? Använd vår vägledning för att ta reda på vad som gäller.

Offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad. Det är bakgrunden till regeln i konkurrenslagen som ska hindra oschyst konkurrens mellan offentliga och privata företag.

Vår vägledning om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet hjälper dig att ta reda på vad som gäller.

Vägledningen vänder sig till:

  • företagare som upplever att verksamheten hindras av konkurrens från kommun, landsting eller staten.
  • offentliga aktörer som undrar om den verksamhet de bedriver omfattas av reglerna om konkurrensbegränsande säljverksamhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information