Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

Publicerad

På uppdrag av Konkurrensverket har Roger Pyddoke, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersökt telemarknadernas utveckling.

Studien belyser hur priser, efterfrågan, marknadsandelar och investeringar inom telefoni och bredband har utvecklats efter 2003.

Relaterad information