Utredning om postsorterings­program avslutad

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om ett postsorteringsprogram som Postnord och Bring citymail gemensamt tagit fram utgör ett konkurrensbegränsande samarbete mellan företag i strid med förbudet i konkurrenslagen. Utredningen är nu färdig och ärendet avskrivet. 

Postsorteringsprogram används av postkunder som skickar stora sändningar post för att få kunna få sorteringsrabatt på portopriset av postdistributörerna.

Det har bland annat framkommit under Konkurrensverkets utredning: att Postnords och Bring citymails postsorteringsprogramvara används i begränsad omfattning, att fördelningen av postvolymer mellan Postnord och Bring citymail i princip inte påverkas av om postsorteringsprogramvaran används eller inte och att det är öppet för andra postoperatörer att ansluta sig till postsorteringsprogramvaran.

Mot denna bakgrund har Konkurrensverket beslutat att inte utreda frågan vidare.

Senast uppdaterad:

Relaterad information