Utredning om misstänkt anbudssamarbete avslutad

Publicerad

Konkurrensverket har avslutat en utredning som rörde misstankar om otillåtet anbudssamarbete inom miljö- och avfallsbranschen. Ärendet kommer inte att utredas vidare.

Konkurrensverket fick under 2014 indikationer på att två kommunalt ägda energibolag skulle ha samordnat sig på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling av transport och förbränning av hushållsavfall som genomfördes av Örnsköldsviks kommun 2013. En oanmäld inspektion, en så kallad gryningsräd, gjordes hos de båda företagen och en utredning inleddes.

Misstanken bestod i att de två företagen, Umeå Energi AB och Sundsvall Energi AB, skulle ha samordnat sina anbudspriser, som var identiska, inför upphandlingen.

Utredningen är nu avslutad. Konkurrensverket har inte funnit bevis för att det skulle ha förekommit några otillåtna kontakter mellan företagen i samband med upphandlingen.

Ärendet har i dag avskrivits från vidare utredning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information