Utredning om kommunal bredbandsverksamhet läggs ned

Publicerad

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen av den kommunalägda bredbandsoperatören Lunet och det kommunalägda fastighetsbolaget Lulebo.

Konkurrensverket har granskat om de kommunala företagens förfaranden strider mot konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (3 kap. 27 § KL).

Utredningen gällde frågorna om bredbandsoperatören Lunet tillämpar ett förfarande som innebär diskriminerande prissättning samt om det utgör en konkurrensbegränsning att fastighetsbolaget Lulebo erbjuder sina hyresgäster nätanslutning och internettjänst inkluderat i bostadshyran.

Konkurrensverket har analyserat bredbandsoperatören Lunets villkor för tillhandhållande av bredbandstjänster till Lulebo och finner inte tillräckliga skäl att utreda frågan om diskriminerande prissättning vidare.

Konkurrensverket konstaterar att fastighetsbolagets Lulebos erbjudanden till sina hyresgäster i och för sig försvårar en konkurrerande operatörs förutsättningar att erbjuda sina tjänster till Lulebos hyresgäster. Konkurrensverket tar dock också hänsyn till att Lulebo i samråd med hyresgästföreningen valt att erbjuda hyresgästerna en lösning som innebär valbarhet mellan tjänsteleverantörer, att internettjänsten upphandlas med jämna mellanrum samt att den kollektivt inhandlade lösningen sannolikt i detta fall lett till lägre priser än för individuell anslutning. Sammantaget finner Konkurrensverket inte tillräckliga skäl att utreda denna fråga vidare.

 

Relaterad information