Utredning om Arla avslutas

Publicerad

Konkurrensverket har granskat Arlas agerande i samband med förändrade regler för så kallade split-leveranser av mjölk, vilka reglerar hur Arlas medlemsföretag får sälja mjölk till konkurrerande mejerier.

Konkurrensverket har nu dels beslutat att återkalla ett tidigare beslut att godta ett frivilligt åtagande från Arla, och dels avsluta en utredning om misstänkt missbruk av dominans på marknaden.

Besluten innebär inte något ingripande mot de regler för split-leverans som gäller sedan 2016, och dessa gäller även i fortsättningen. Genom att återkalla det tidigare beslutet att godta Arlas åtagande får Konkurrensverket möjlighet att utreda och ingripa mot Arlas regler om leveransplikt om det framöver skulle uppstå skäl att göra detta.

Senast uppdaterad:

Relaterad information