Utredning om ändring av volymrabatter för brev avslutad

Publicerad

Konkurrensverket har, efter utredning, avskrivit ett ärende om påstått missbruk av dominerande ställning. Två leverantörer av postförsändelser hävdade att Postnord missbrukat sin dominerande ställning.

De två företagen 21 Grams AB och Mailword Office AB vände sig till Konkurrensverket och menade att Postnord missbrukat sin dominerande ställning när företaget aviserade en ändring av sina årsvolymrabatter.

Ändringen innebär att de företag som klagat och andra förmedlare av posttjänster inte längre får sammanräkna sina bakomliggande kunders volymer för att få volymrabatter. Båda företagen levererar stora mängder postförsändelser till Postnord för andra kunders räkning. De har båda krävt att Konkurrensverket i ett interimistiskt beslut ska stoppa Postnords aviserade ändring.

Konkurrensverket bedömer att det inte finns skäl att fortsätta utreda ärendet och skriver av ärendet från vidare handläggning. Det innebär att det inte heller är aktuellt med ett interimistiskt ingripande

Senast uppdaterad:

Relaterad information