Utredning mot Tolkförmedling Väst avslutas

Publicerad

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst riskerade att störa konkurrensen genom sin förmedlingsverksamhet. Efter att Konkurrensverket inlett en undersökning avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, har Tolkförmedling Väst ändrat sitt agerande. Konkurrensverket avslutar därför utredningen.

Tolkförmedling Väst, ett kommunalförbund i Västra Götaland, har alltsedan starten haft en stark ställning på marknaden för förmedling av tolktjänster i Västsverige.

Efter klagomål från två privata tolkförmedlingar i regionen inledde Konkurrensverket en undersökning 2013. Utredningen gällde om Tolkförmedling Västs försäljning till kunder som inte är medlemmar i förbundet, kunde vara oförenlig med konkurrensreglerna avseende konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Efter att Konkurrensverket inlett sin utredning har Tolkförmedling Väst ändrat sitt arbetssätt. Tolkförmedling Väst har i samband med detta kraftigt minskat sin försäljning till kunder som inte är medlemmar i förbundet.

Mot denna bakgrund finner Konkurrensverket att det inte finns skäl att fortsätta utredningen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information