Utredning kring misstänkt anbudssamordning på byggmarknaden avslutad

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om tre företag i byggbranschen har överträtt konkurrenslagen genom otillåten anbudssamordning. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Konkurrensverket fick via ett anonymt tips kännedom om en eventuell överträdelse av konkurrensreglerna. Misstankarna rörde tre företag som skulle ha samordnat sina anbud i samband med förnyade konkurrensutsättningar under ett ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB. Ramavtalet gällde tillgänglighetsanpassningar av skolor i Stockholms stad.

Konkurrensverket har utrett ärendet, och bland annat gjort oanmälda inspektioner, så kallade gryningsräder, på plats hos företagen. Utredningen har inte gett bevis för att en överträdelse av konkurrensreglerna har skett.

Konkurrensverket har därför beslutat att inte fortsätta utredningen och ärendet har skrivits av. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information