Utredning kring låsmarknaden avslutad

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om Assa Abloy har missbrukat en dominerande ställning på marknaden för låssmedsgrossisttjänster. Utredningen är avslutad och ärendet avskrivet.

I samband med att Konkurrensverket prövade Assa Sveriges förvärv av Prokey 2013 uppkom misstankar om att företag inom Assa Abloy-koncernen, där Assa Sverige ingår, missbrukade en dominerande ställning.

Misstanken bestod i att företag inom koncernen tillämpade försäljningspriser gentemot konkurrerande låssmedsgrossister som, tillsammans med de priser som erbjöds låssmeder, kunde innebära en marginalklämning av konkurrerande låssmedsgrossister. Dessutom misstänkte Konkurrensverket att företag inom koncernen tillämpade exklusivitets- och lojalitetsvillkor i kundavtal med låssmeder och säkerhetsföretag som kunde begränsa konkurrensen på marknaden för låssmedsgrossister. 

Sedan Konkurrensverket inlett utredningen ändrades de ifrågasatta kundavtalen. Från och med år 2014 innehåller kundavtalen inte längre bindande individuella volymåtaganden eller individuella rabattvillkor som är förenade med krav om exklusivitet.

Konkurrensverkets utredning och ekonomiska analys har inte visat på förekomsten av en marginalklämning eller att kundavtalen haft förmåga till konkurrensbegränsande utestängning. Konkurrensverket har därför beslutat att inte fortsätta utredningen och ärendet har avskrivits. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information