Utredning av läkemedelsmarknaden visar inte på missbruk av dominerande ställning

Publicerad

Konkurrensverket har utrett ett klagomål om att distributörer eller tillverkare av läkemedel har missbrukat en dominerande ställning genom att vägra leverera läkemedel till ett företags partihandelsverksamhet.

Det påstådda missbruket består i en vägran att leverera läkemedel till företagets partihandlarverksamhet, vilket inneburit att företagets parallellexport av läkemedel från Sverige helt har upphört.

Konkurrensverkets utredning har inte visat att det föreligger ett etablerat kontraktsförhållande när det gäller leveranser till företagets partihandlarverksamhet. Utredningen ger inte heller stöd för att det föreligger en konkurrensrättslig skyldighet att leverera till företaget som ny kund. Därmed saknas det stöd för att det föreligger en otillåten leveransavstängning eller leveransvägran enligt konkurrensreglerna. Mot den bakgrunden har Konkurrensverket beslutat att inte utreda ärendet vidare.

Relaterad information