Utredning av informationsutbyte i skogsindustrin avslutas

Publicerad

Konkurrensverket avslutar en utredning om misstänkt överträdelse inom skogsindustrin. Utredningen har rört misstanken om otillåtet samarbete och frågan om informationsutbyte har lett till konkurrensbegränsningar.

Under år 2013 initierade Konkurrensverket en utredning om företag inom skogsindustrin överträtt konkurrensreglerna genom att utbyta konfidentiella uppgifter om företagens verksamhet.

Utbyte av information angående priser, kostnader eller annan strategisk information kan vara konkurrensbegränsande och en överträdelse av konkurrensreglerna. Utgångspunkten för konkurrensreglerna är att företag i princip ska agera självständigt, vilket skapar bästa möjliga förutsättningar för samhällsekonomisk nytta.

Informationsutbyte mellan konkurrerande företag kan ge upphov till olika effektivitetsvinster, men det kan också vara av sådan art att utbytet ersätter företagens självständiga agerande. På så vis kan den strategiska osäkerheten på marknaden minska vilket kan medföra negativa effekter för konkurrensen och konsumenterna.

I det här fallet gör Konkurrensverket bedömningen att det för närvarande inte finns tillräckliga skäl att fortsätta utredningen. Konkurrensverket kommer därför inte att fortsätta utreda misstanken om konkurrensbegränsande informationsutbyte mellan företag inom skogsindustrin.

Senast uppdaterad:

Relaterad information