Utredning angående samtrafikersättning avslutas

Publicerad

Konkurrensverket lägger ned utredningen angående retroaktiva krav på så kallad samtrafikersättning. Får Konkurrensverket information som tyder på förfaranden eller avtal som riskerar strida mot något av förbuden i konkurrenslagen kommer Konkurrensverket att åter initiera en utredning.

Konkurrensverket fick indikationer på att diskussioner mellan operatörer om förlikningsuppgörelser om samtrafikersättning under åren 2008 och 2009 skulle kunna vara konkurrensbegränsande och öppnade ett initiativärende för att utreda saken.

Enligt Konkurrensverket förelåg en risk för att diskussionerna kunde leda till en förlikningsöverenskommelse mellan konkurrenter vilken hade koppling till, eller gjordes beroende av, framtida volymer eller priser som kunde begränsa konkurrensen och leda till högre konsumentpriser.  

Konkurrensverket har fått information om att vare sig Telia Sonera eller Tele2 kommer att ingå förlikningsöverenskommelser kopplade till, eller beroende av, framtida volymer eller priser som gäller nu aktuella retroaktiva krav. Tele2 och Telia Sonera har begärt tvistlösning av Post- och telestyrelsen (PTS) rörande de aktuella kraven om samtrafikersättning.

Med hänsyn till vad som har framkommit i ärendet har Konkurrensverket funnit att det i nuläget inte längre finns skäl att fortsätta utredningen. Konkurrensverket kommer även fortsättningsvis att följa händelseutvecklingen i nära samarbete med PTS. Får Konkurrensverket information som tyder på förfaranden eller avtal som riskerar strida mot något förbud i konkurrenslagen kommer Konkurrensverket att åter initiera en utredning.

Relaterad information