Utökat vårdval i vartannat landsting

Publicerad

Hälften av landstingen har infört, eller utreder möjligheten att införa, vårdval inom fler områden än för allmänläkarverksamhet. Det visar en kartläggning som Konkurrensverket nu lämnar till regeringen.

Konkurrensverket har på uppdrag av regeringen kartlagt tillämpningen av valfrihetssystem inom landsting och regioner.

Kartläggningen visar att omkring hälften av landstingen har infört eller utreder möjligheten att införa vårdval inom fler områden än för allmänläkarverksamhet vid vårdcentraler eller liknande som sedan januari 2010 är obligatoriskt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Hur många och vilka områden som omfattas varierar mellan landstingen och i flera fall avses verksamheter som inom andra landsting ingår i uppdraget för det obligatoriska vårdvalet inom primärvården. Flest vårdvalssystem finns i Stockholms läns landsting där vårdval har införts inom 15 områden och beslut om vårdval har fattats om ytterligare åtta områden. 

Relaterad information