Utökad e-handel kan bidra till bättre konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket är positivt till EU-kommissionens förslag på strategi för en inre digital marknad i Europa. En utökad e-handel kan bidra till en ökad konkurrens och prispress på varor och tjänster inom EU:s inre marknad.

Förslaget ligger dock på en övergripande nivå och Konkurrensverket konstaterar därför att förslaget behöver preciseras för att det slutgiltigt ska kunna bedömas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information