Utgången giltighetstid för anbud inget hinder för överprövning

Publicerad

Domstolen bör pröva upphandlingsmål i sak även då anbudens giltighet har gått ut. Den slutsatsen drar Konkurrensverket i ett yttrande till Kammarrätten i Jönköping.

Kammarrätten har ställt frågan om det finns grund att avskriva ett mål om överprövning av en upphandling på grund av att anbudens giltighetstid gått ut.

Konkurrensverket anser att ett gällande interimistiskt beslut innebär att en upphandling inte kan anses avslutad och att en upphandling som inte är avslutad bör prövas i sak. Det finns också befogade intressen för leverantörer att få upphandlingen prövad av domstol även om anbudens giltighetstid har löpt ut.

Det här utgör enligt Konkurrensverket starka skäl för en sakprövning i stället för att målet avskrivs.

Relaterad information