UR kritiseras för felaktiga konsultköp

Pressmeddelande

UR, Sveriges Utbildningsradio AB, har köpt konsulttjänster inom personalområdet utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket riktar nu kritik mot UR i ett tillsynsbeslut.

UR har inte följt upphandlingsreglernas krav på annonsering. Detta trots att avtalen om konsulttjänster inom personalområdet överstiger gränsen för direktupphandling, och en annonsering skulle ha gjorts. UR har därmed gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar.

– Genom att inte annonsera en upphandling snedvrids konkurrensen. Andra potentiella leverantörer har inte haft möjlighet att tävla om kontrakten, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Eftersom lagöverträdelsen är äldre än ett år är det inte möjligt för Konkurrensverket att gå till domstol och kräva att UR döms att betala böter/upphandlingsskadeavgift.

– När upphandlingsreglerna inte följs åsidosätts rättssäkerheten. Dessutom ökar risken för korruption, framhåller Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Sofia Klingensjö, sakkunnig, tfn 08-700 15 16

Senast uppdaterad:

Relaterad information