Uppsatstävling om konkurrensfrågor avgjord

Pressmeddelande

Nio vinnare delar på 75 000 kronor i Konkurrensverkets uppsatstävling för studenter. Uppsatserna handlade om bland annat marknaden för bredband, presstöd, cityhandel och företagskoncentrationer.

I ekonomiklassen fick två uppsatser dela på förstapriset. Det ena vinnande bidraget var författat av Martin Berlin och Eric Sjöberg vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Rubrik är ”Lägre priser på köpet?” och tar upp presstödets effekter på konkurrensen. Motiveringen lyder: För en intressant och relevant analys av det statliga driftsstödets effekter på konkurrensen på den svenska dagspressmarknaden.

Cityhandel och externa köpcentra Det andra förstapriset i ekonomiklassen gick till Åsa Lang vid Institutionen för ekonomi, Högskolan i Gävle som skrivit om cityhandlares uppfattningar om konkurrens. Juryns motivering: För en intresseväckande tillämpning av en empirisk modell som vanligtvis används för att analysera andra typer av valsituationer på cityhandlares syn på konkurrens vid etablering av externa köpcentra.

Strategier för bredband Även andrapriset blev delat i ekonomiklassen. Robert Liljeström vid Nationalekonomiska institutionen, Södertörns Högskola, var en av dem med uppsatsen ”En samhällsomfattande tjänst på en marknad med konkurrens – Utvärdering av olika strategier för att ge bredband till alla”.

Det andra andrapriset i ekonomiklassen gick till Anna Sylvén och Ebba Althini vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. "Is it possible to make competition irrelevant in a hypercompetitive converging environment?”

Tredje part vid koncentrationer I juridikklassen gick första pris till Liana Aleshkina som läser vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hon skriver om företagskoncentrationer under rubriken ”Third Party Rights to Appeal Merger Decisions According to EC and Swedish Rules”. Motiveringen lyder så här: En grundlig genomgång av väl avgränsat, väl valt och högintressant område. Uppsatsen innehåller en väl genomförd jämförelse mellan svensk rätt och EG-rätt som utmynnar i egna och välmotiverade förslag till framtida reglering.

Ekonomisk argumentation I juridikklassen blev det också delat andrapris. Erik Sandin vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet skrev under rubriken ”Betydelsen av ekonomisk argumentation och analys i svensk konkurrensrätt”. Det andra andrapriset gick till Petter Alberts vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet med uppsatsen ”Intellectual Property, Competition and Technical Standards”.

Delar på 75 000 kronor Syftet med Konkurrensverkets uppsatstävling är att öka intresset för konkurrensfrågor bland studenter. Studenter i alla discipliner som skrivit uppsatser som är intressanta och relevanta för Konkurrensverket får delta. Vinnarna får dela på prissumman 75 000 kronor. Ett 30-tal bidrag har lämnats och bedömts av en jury som består av representanter för Konkurrensverket och Rådet för forskningsfrågor.

För ytterligare information, kontakta:
Josefin Nilsson, sekreterare Rådet för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 66
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information