Uppsatstävling om konkurrens och upphandling avgjord

Pressmeddelande

Konkurrensverkets tävling om bästa studentuppsats är nu avgjord. Sju skribenter får dela på över 90 000 kronor för fem uppsatser i ämnena juridik och ekonomi.

Finansiella marknader

Lars Petersson, Falun, som läser nationalekonomi vid Uppsala universitet, vann första pris och 33 000 kronor för sin uppsats i ekonomiklassen ”European Equity Market Delineation – A Critical Loss Analysis Using Portfolio Optimization”.

I motiveringen från juryn heter det bland annat. ”En mycket välskriven uppsats med hög akademisk höjd som studerar avgränsningar av relevanta marknader inom de europeiska finansiella marknaderna (…)”

Brådska vid överprövning

Första pris i juridikklassen vanns av Sofia Süstler, Bollnäs, som studerat vid juridiska fakulteten i Lund. Hon får 15 000 kronor för sin uppsats ”Nöden har ingen lag” som tar upp dilemmat som uppstår när en offentlig upphandling har överklagats och det uppstår en synnerlig brådska att få fram varor eller tjänster.

Detta är ett högaktuellt ämne, och i motiveringen heter det bland annat ”(…) Studien förtjänar uppmärksamhet då den kan utgöra ett värdefullt bidrag både i Konkurrensverkets arbete och med anledning av pågående reformering av upphandlingslagstiftningen”.

Konkurrensbegränsande avtal

Max Olsson, Malmö, juridiska institutionen vid Lunds universitet, vann 10 000 kronor och andra pris i juridikklassen för sin uppsats ”Is the Safe Harbour Open for Restrictions of Competition by Objects?” Uppsatsen tar upp hur det så kallade märkbarhetsrekvisitet ska tillämpas på avtal som har ett konkurrensbegränsande syfte. I motiveringen heter det bland annat ”(…) Uppsatsen beskriver på ett bra sätt det komplexa samspelet mellan marknadsavgränsningen och de kvantitativa och kvalitativa kriterierna”.

Samdistribution av livsmedel

I ekonomiklassen delar Hanna Lindström, Umeå, och Johnny Norberg, Kiruna, nationalekonomi Umeå universitet, på andrapriset och 20 000 kronor för sin uppsats med titeln ”Lasta rätt” som behandlar frågan om samordnad distribution kan vara ett sätt att öka de små och medelstora företagens konkurrenskraft i offentliga upphandlingar. I motiveringen heter det bland annat ”(…) Studien utgör ett utmärkt underlag till fortsatta empiriska studier av frågan”.

Byteskostnader och pensionsförsäkringar

Tredje pris i ekonomiklassen går till Lovisa Harryzon, Sigtuna, och Steven Zhao, Täby, nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, som delar på 13 000 kronor. Deras uppsats heter ”Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar”. I juryns motivering heter det bland annat ”I uppsatsen beskrivs på ett förtjänstfullt sätt frågan om huruvida byteskostnader existerar på marknaden för privata pensionsförsäkringar samt eventuella bakomliggande orsaker till detta. (…)”

– Det är mycket roligt att många studenter väljer att fördjupa sig i frågor som rör offentlig upphandling och konkurrens. Det är områden som har stor betydelse för samhällsekonomin och för vår gemensamma välfärd. Att få ny kunskap och ökad förståelse för dessa frågor är viktigt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverkets uppsatstävling är ett sätt att uppmuntra studenter att intressera sig för ämnen som rör konkurrens och offentlig upphandling. Vid denna uppsatstävling har inte mindre än 25 uppsatser skriva av 37 studenter bedömts. Uppsatserna som är med i tävlingen är på C-, D- och masternivå.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03

Relaterad information