Uppsatser om läkemedel och hyresavtal prisas av Konkurrensverket

Pressmeddelande

Receptfria läkemedel och hyresavtal är ämnena för de vinnande uppsatserna i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling. Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien har tilldelas första pris i kategorin ekonomi medan den vinnande uppsatsen i kategorin juridik är författad av Hanna Svensson.

I år hade juryn att ta ställning till 29 inlämnade bidrag. Fem uppsatser belönas och pristagarna får dela på 100 000 kronor i prispengar. Uppsatstävlingen arrangeras sedan 1995 av Konkurrensverket och vänder sig till studenter som har skrivit uppsatser inom området konkurrens och upphandling.

– Det är väldigt roligt att vår uppsatstävling lockar så många studenter att delta. Upphandling och konkurrens är centrala samhällsfrågor och vi vill med uppsatstävlingen uppmuntra studenter att fördjupa sig i de här viktiga frågeställningarna. Det är något som årets pristagare har gjort på ett mycket bra sätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Priser på icke receptbelagda läkemedel

Första pris i ekonomiklassen går till Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien, båda från Stockholm. De lade fram sin uppsats vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Författarna delar på 30 000 kronor för sin uppsats ”The Swedish Pharmaceutical Market: Competition and Pricing Post-Deregulation.” I motiveringen står att uppsatsen på ett alltigenom föredömligt vis undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel.

Hyresavtal och offentlig upphandling

Första pris i juridikklassen tilldelas Hanna Svensson från Östersund. Hon lade fram sin uppsats vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och får 20 000 kronor för sin uppsats ”Hyresavtal och offentlig upphandling”. Juryn skriver i sin motivering att uppsatsen är ”en mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde.” Av motiveringen framgår också att uppsatsen på ett mycket bra sätt visar hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.

Prisspridning på bolåneräntor

Andra pris i kategorin ekonomi går till Martin Bergqvist, Ekshärad, som bedriver sina studier vid Nationalekonomiska institutionen vid Umeå universitet. Han tilldelas 20 000 kronor för sin uppsats ”Searching the Mortgage Market: An Estimated Consumer Search Model of the Swedish Mortgage Market.” I juryns motivering står att uppsatsen belyser konkurrensförutsättningar på en viktig marknad med en väl genomförd empirisk analys.

Samspelet mellan patent, standardisering, konkurrens och innovationer

David Kristing, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, tilldelas andra pris i kategorin juridik för sin uppsats ”Standard-Essential Patents – Balancing the Interests of Intellectual Property and Competition under EU Law”. Prissumman uppgår till 17 000 kronor och juryn skriver i sin motivering att uppsatsen på ett berömligt sätt redogör för den komplicerade relationen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt.

Kommunalt ekonomiskt stöd vid byggnation

Esmeralda Eberhardson från Malmö har fått tredje pris i kategorin juridik. Hon studerar vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hon tilldelas 13 000 kronor för uppsatsen: ”Services of general economic interestset – An (im)possibility in Swedish municipal housing policy.” Av juryns motivering framgår att uppsatsen på ett kreativt, tydligt och strukturerat sätt redogör för frågan om kommunalt ekonomiskt stöd vid byggnation, och om detta är tillåtet enligt EU:s statsstödsregler.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information