Uppsala Skolfastigheter tillämpade undantag felaktigt

Pressmeddelande

Uppsala kommuns skolfastighetsbolag krävs på 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Enligt Konkurrensverket har Uppsala Kommun Skolfastigheter AB direktupphandlat it-tjänster på ett otillåtet sätt. Förvaltningsrätten i Uppsala ska nu avgöra frågan.

Konkurrensverket menar i sin ansökan till domstolen att Uppsalas kommunala skolfastighetsbolag, efter ett meddelande om så kallad frivillig förhandsinsyn, har ingått ett avtal om inköp av it-tjänster trots att bolaget saknade den möjligheten enligt upphandlingsreglerna. I stället skulle en ny upphandling med föregående annonsering ha gjorts. Eftersom någon annonsering inte skedde var köpet var en otillåten direktupphandling.

– Undantag ska tillämpas restriktivt och det gäller för upphandlande myndigheter att inte avstå från annonsering utan att noggrant bedöma omständigheterna i det enskilda inköpet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Med konkurrensutsättning och annonsering kan fler leverantörer lämna in anbud. Då ökar möjligheterna till att det är det bästa avtalet till bästa pris som träffas. Ytterst är det kommunens skattebetalare som tjänar på att reglerna följs.

Information om den otillåtna direktupphandlingen kom fram genom Konkurrensverkets omvärldsbevakning. Kontraktsvärdet av den otillåtna direktupphandlingen av it-tjänster uppgår till 2,1 miljoner kronor.

Konkurrensverket har nu beslutat att ta ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala med kravet att Uppsala Kommun Skolfastigheter döms att betala 150 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Anna Görgård, processråd, tfn 08-700 16 67

Senast uppdaterad:

Relaterad information