Upphandlingsstödet till ny myndighet

Pressmeddelande

Under tjugo månader har Konkurrensverket byggt upp och ansvarat för ett samlat statligt upphandlingsstöd.

Med start från januari 2014 började Konkurrensverket bygga upp ett samlat upphandlingsstöd. Avsikten var att kommuner och statliga myndigheter, liksom leverantörer, skulle ha en samlad plats att vända sig till för att få stöd och vägledningar vid offentliga upphandlingar.

Arbetet med att samla stödet var genomfört vid halvårsskiftet 2014, och sedan dess har ett stort antal kompetenshöjande åtgärder, utbildningar, kriterier och vägledningar av olika slag tagits fram som hjälp åt dem som köper och säljer varor och tjänster till offentliga organ.

Enligt regeringens beslut ska den nya Upphandlingsmyndigheten från den 1 september i år ta över ansvaret för att ge stöd och vägledning i frågor som rör offentlig upphandling.

– Vi har presenterat skarpa förslag för hur förskolor ska kunna köpa in giftfria produkter och bidragit till att belysa reglerna för att kunna ställa relevanta sociala krav i samband med offentlig upphandling. Vi har påbörjat ett arbete om hur det går att använda offentliga upphandlingar strategiskt för att nå olika samhällsmål som nu tas över av Upphandlingsmyndigheten. Och vi har byggt en god grund för det framtida samarbetet mellan Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

– Jag önskar Upphandlingsmyndigheten all framgång i det viktiga arbetet med att fortsätta och utveckla den offentliga upphandlingen så att vi får största möjliga nytta för de 600-700 miljarder som årligen omsätts inom svensk offentlig upphandling.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Ola Billger, kommunikationschef, tfn 08-700 15 51

Senast uppdaterad:

Relaterad information