Upphandlingsregler sätter inte stopp för hjälp till flyktingar

Publicerad

Kommuner och andra myndigheter kan snabbt upphandla bostäder och mat för att hjälpa de många flyktingar som nu finns inom EU. Från EU-kommissionen kommer nu tydliga besked om att det inte alltid är nödvändigt att annonsera upphandlingar, vänta på anbud, och därefter riskera överprövningar, innan bostäder och mat kan köpas in.

I ett meddelande från Europiska kommissionen kommer nu klara besked om att det i vissa fall går att köpa in förnödenheter som varor och bostäder till de många flyktingar som finns i Europa via ett ”snabbspår”. Detta snabbspår innebär att direktupphandling, det vill säga upphandling utan föregående annonsering,  kan användas i vissa situationer. På så sätt kan tiden innan det går att få tillträde till tillfälliga bostäder förkortas avsevärt.

– Regelverken som styr offentlig upphandling får inte försvåra för kommuner och andra myndigheter att hjälpa flyktingar som kommer till vårt land. Vi upplever just nu en exceptionell situation. Det är bra att kommissionen nu gör klart att det regelverk som finns ger möjlighet till snabbspår i vissa situationer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I meddelandet från kommissionen framhålls att det alltid är den upphandlande myndigheten som har ansvaret för att inköpen sker på rätt sätt och enligt reglerna. Alla upphandlingar måste bedömas från fall till fall när flyktingars behov av varor, bostäder och tjänster ska köpas in.

Men går det inte att få fram bostäder eller förnödenheter tillräckligt snabbt kan direktupphandling användas i stället för traditionell annonserad upphandling, framhåller kommissionen.

Kommissionen pekar också på den möjlighet som finns med påskyndat förfarande (selektivt förfarande eller öppet förfarande) som finns i EU-direktivet om offentlig upphandling.

– Europeiska kommissionen skickar en tydlig och viktig signal till medlemsländerna: Det går att följa regelverket för offentlig upphandling och samtidigt snabbt köpa de tjänster och varor som är nödvändiga för att tillgodose flyktingarnas behov av bostäder, mat och andra förnödenheter, säger Dan Sjöblom.

– Konkurrensverket anser att de svenska reglerna i lagen om offentlig upphandling gör det möjligt att direkttilldela kontrakt på motsvarande sätt som anges i EU-kommissionens meddelande. 

Någon ändring av reglerna är det inte frågan om. Så här skriver EU-kommissionen i sitt meddelande: ”Unionens regler om offentlig upphandling gör det möjligt att tillgodose de mest omedelbara behoven hos asylsökande under de nuvarande exceptionella omständigheterna”.

Senast uppdaterad:

Relaterad information