Upphandlingsfrågorna har inte belysts i Lavalutredning

Publicerad

Konkurrensverket har i ett yttrande till regeringen uppmärksammat att upphandlingsfrågorna inte har behandlats av utredningen "Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen" (SOU 2008:123).

Det borde har gjorts och måste belysas i den fortsatta beredningen av ärendet.

Relaterad information