Upphandlingsböter leder till bättre upphandlingar

Pressmeddelande

Nästan nio av tio myndigheter som dömts att betala böter för felaktiga upphandlingar har tagit lärdom och ändrat i sina rutiner. Det framgår av en kartläggning som Konkurrensverket gjort.

För fem år sedan skärptes lagstiftningen på upphandlingsområdet. Kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer som omfattas av upphandlingsreglerna kan numera dömas till böter/ upphandlingsskadeavgift på maximalt tio miljoner kronor om de bryter mot reglerna.

De skärpta reglerna har haft effekt, visar nu en kartläggning som Konkurrensverket gjort. Resultaten presenteras i rapporten Fem år med upphandlingsskadeavgift.

88 procent av alla upphandlande myndigheter som dömts att betala böter/ upphandlingsskadeavgift har förbättrat sina upphandlingsrutiner.

Det har handlat om organisationsförändringar, nya inköpsrutiner, eller ändrad arbets- eller rollfördelning. Kompetensförstärkning och utbildningar har också genomförts på många håll.

– Att så många sett över sin organisation och rutiner för att hantera upphandlingar bättre är glädjande. Det innebär att de berörda myndigheterna kommer att ha bättre förutsättningar att följa regelverket och göra bättre upphandlingar framöver. Det tjänar alla på, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Att sprida kunskap om goda exempel, och hur vi och domstolar ser på överträdelser av reglerna, bidrar till effektivare upphandlingar. Hög kvalitet och hushållning med våra skattepengar ska stå i centrum, säger Dan Sjöblom.

Under den tid som de skärpta upphandlingsreglerna funnits har Konkurrensverket lämnat in 62 ansökningar på eget initiativ om att böter/ upphandlingsskadeavgift ska dömas ut av förvaltningsdomstol. I nästan samtliga fall har Konkurrensverkets krav helt eller delvis fått bifall i domstol.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Stefan Jönsson, biträdande enhetschef, tfn 08-700 15 95

Senast uppdaterad:

Relaterad information