Upphandlingsböter för Västernorrlands läns landsting

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Västernorrlands läns landsting ska betala 700 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för en felaktigt genomförd upphandling av bemanning.

Västernorrlands läns landsting har skrivit avtal om köp av bemanningstjänster inom kardiologi utan att ha annonserat upphandlingen, trots att det saknades skäl att direktupphandla. Därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling. Det är olika regler som styr vid anställning respektive vid köp av tjänster. Om bemanning köps som tjänster så ska upphandlingsreglerna följas.

Kontraktsvärdet har beräknats till 9 984 000 kronor, vilket vida överstiger gränsen för direktupphandling. Landstinget skulle därför ha annonserat avtalet.

– Utan att konkurrensutsätta offentliga upphandlingar genom annonsering blir det inte möjligt för andra tänkbara leverantörer att lämna anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Härnösand med kravet att Västernorrlands läns landsting döms att betala böter/ upphandlingsskadeavgift på 700 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information