Upphandlingsböter för otillåtet köp av datorer

Pressmeddelande

Timrå kommun krävs på böter/ upphandlingskadeavgift för otillåten direktupphandling av begagnade datorer. Konkurrensverket går nu till domstol och kräver att kommunen ska dömas att betala 60 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

Timrå kommun bröt mot upphandlingsreglerna när kommunen köpte begagnade datorer för närmare 870 000 kronor utan att konkurrensutsätta upphandlingen genom annonsering. Därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling.

– När konkurrerande leverantörer inte får möjlighet att lägga anbud är det inte säkert att det är den bästa affären som görs. Skyldigheten att konkurrensutsätta sina inköp enligt upphandlingsreglerna gäller på samma sätt vid köp av begagnade varor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Härnösand och kräver att domstolen dömer Timrå kommun att betala 60 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information