Upphandlingsböter för otillåten kompletterande upphandling

Publicerad

Det kommunala fastighetsbolaget i Upplands-Bro döms att betala 200 000 kronor i upphandlingsböter för en otillåten direktupphandling i samband med ombyggnad av en kommunal fastighet. Domen går helt i linje med Konkurrensverkets ansökan.

Förvaltningsrätten i Stockholm har lämnat fullt bifall till Konkurrensverkets talan om upphandlingsskadeavgift mot Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Bolaget har tidigare upphandlat viss renovering av en kommunal byggnad. Under pågående byggnation räknade man ut att stora besparingar skulle uppnås om man även installerade bergvärme och bergkyla i huset. Bolaget direkttilldelade därför ett kontrakt för sådant borrnings- och installationsarbete, trots att detta inte omfattades av den ursprungliga upphandlingen. Bolaget hävdade att det fanns synnerliga skäl att direkttilldela kontraktet.

Förvaltningsrätten går helt på Konkurrensverkets linje och konstaterar att det saknats skäl för direkttilldelning. I enlighet med vad Konkurrensverket anfört konstaterar förvaltningsrätten även att det inte är en förmildrande omständighet att bolaget på egen hand tillskrivit tre utvalda leverantörer och begärt in offerter på borrnings- och installationsarbete. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB döms att betala 200 000 kronor i böter/upphandlingskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information