Upphandlingsböter för köp av grävtjänster i Jämtland

Pressmeddelande

Det kommunägda bolaget Bergs Tingslags Elektriska AB krävs på upphandlingsskadeavgift/ böter på 550 000 kronor för att ha gjort en otillåten direktupphandling av grävtjänster.

Det kommunägda företaget har köpt grävarbeten av två entreprenörer utan att ha konkurrensutsatt inköpen med annonsering som upphandlingsreglerna kräver. Därmed har företaget gjort sig skyldigt till otillåtna direktupphandlingar.

– Om reglerna följs, och upphandlingen konkurrensutsätts med annonsering, så ökar möjligheterna att göra den bästa affären, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger i en kommentar.
Bergs Tingslags Elektriska AB är ett elnätsföretag som ägs av Bergs kommun.

Företaget har så kallad koncession (tillstånd) att äga elnät, och är även aktivt i arbetet med att bygga ut bredband. Företaget är verksamt i södra Jämtland, Härjedalen och delar av Medelpad. Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift/ böter gäller endast den del av verksamheten som avser elnätsverksamhet.

– Det är vår ambition och förhoppning att andra upphandlande myndigheter och enheter ska ta lärdom av detta så att färre överträdelser av upphandlingsreglerna ska behöva tas till domstol på sikt, säger Kristina Geiger.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Härnösand med kravet att Bergs Tingslags Elektriska AB ska betala upphandlingsskadeavgift/ böter på 550 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-586 217 01
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076 542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information