Upphandlingsböter för Borlänge kommun och Karolinska institutet

Publicerad

I två skilda domar har Karolinska institutet och Borlänge kommun dömts att betala upphandlingsskadeavgift/böter för att de gjort otillåtna direktupphandlingar utan annonsering och konkurrensutsättning.

Förvaltningsrätten i Stockholm dömer Karolinska institutet att betala 200 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter för att ha tecknat avtal om köp av kopiatorer utan att det föregåtts av annonsering. Domen är helt i linje med de krav som Konkurrensverket fört fram till domstolen.

Förvaltningsrätten i Falun följde helt Konkurrensverkets krav och dömde Borlänge kommun att betala 40 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter. Ärendet gäller inköp av en musikanläggning som köpts in utan föregående annonsering. Det var därmed en otillåten direktupphandling, enligt domstolen.

Domarna har ännu inte vunnit laga kraft.

Huvudregeln, enligt lagen om offentlig upphandling är att alla offentliga upphandlingar över cirka 284 000 kronor ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs.

Relaterad information