Upphandlare kan avslöja karteller

Publicerad

Anbudskarteller är skadliga, hemliga och svåra att upptäcka. Konkurrensverket arbetar därför aktivt för att upptäcka och beivra sådana samarbeten. Bland annat har Konkurrensverket utvecklat en checklista som upphandlare kan använda sig av för att upptäcka tecken på anbudskarteller.

I rapporten Konkurrensen i Sverige 2007 föreslås också att det i de statliga upphandlarnas regleringsbrev eller instruktioner ska införas en skyldighet att myndigheterna ska kontakta Konkurrensverket vid tecken på konkurrensproblem.

- Upphandlare och andra som har information om anbudskarteller har allt att vinna på att kontakta Konkurrensverket, sa Anne Vadasz-Nilsson vid en konferens arrangerad av SOI, Sveriges offentliga inköpare, i Örebro.

Relaterad information