Upphandla energieffektiv belysning till kontor, skolor och vårdbyggnader

Pressmeddelande

Konkurrensverket har tagit fram ett krav som ska underlätta för offentliga fastighetsförvaltare att upphandla energieffektiv belysning. Ny belysning med styrning förväntas kunna halvera energin som används för belysning.

– Det handlar inte enbart om att använda energieffektiva ljuskällor, utan om hur den installerade effekten regleras i byggnadens olika rum, exempelvis genom olika typer av styrsystem, säger Annie Stålberg, enhetschef på Konkurrensverket.

Om det nya kravet används ska leverantören, inför en upphandling, redovisa belysningssystemets förväntade årliga energianvändning (så kallad LENI-tal, Lighting Energy Numeric Indicator) på ett standardiserat sätt. Kravet bidrar till utveckling av nya energimedvetna belysningslösningar. Kravet ger också ett ökat fokus på behovsanpassad ljusstyrning genom närvaro- och dagsljusstyrning. Genom ökad användning av styrsystem ökar även ljuskällornas livslängd.

Belysning i offentliga och privata lokaler står idag för 65 procent av Sveriges energianvändning för belysning. Enligt Energimyndigheten uppgår belysning inom kontor, skola och vård till 2,38 TWh årligen.

Kravet är baserat på befintliga standarder och energieffektiviseringen påverkar inte belysningskvaliteten. Metoden finns även väl beskriven i belysningsbranschens handbok "Ljus & Rum".

– Kravet är frivilligt att använda och vi har fokuserat på belysning inom tre olika typer av byggnader – skolor, kontor och vårdanläggningar – vilka är de vanligaste typerna av kommunala byggnader, säger Ylva Svedenmark, sakkunnig på Konkurrensverket.

Kravet finns framtaget på bas- och avancerad nivå i form av upphandlingskriterier och finns i Konkurrensverkets kriteriebibliotek tillsammans med redovisningsmallar. Tidigare upphandlingskrav som utgick från installerad effekt per rumstyp utgår.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Ylva Svedenmark, sakkunnig tfn 08-586 217 27
Annie Stålberg, enhetschef tfn 08-586 217 08

Senast uppdaterad:

Relaterad information