Uppföljning av Postens förvärv av Strålfors

Publicerad

Konkurrensverket bjuder in marknadens aktörer att lämna synpunkter.

Konkurrensverket godkände i maj 2006 Postens förvärv av Strålfors som är verksamt inom området informationslogistik. En förutsättning för att Konkurrensverket skulle godkänna förvärvet var de frivilliga åtaganden som Posten lämnade under utredningen. Enligt åtagandena ska en oberoende revisionsbyrå granska Postens efterlevnad av åtagandena under åren 2007, 2009 och 2011. Den första uppföljningen genomfördes under 2007. Revisionsbyrån Grant Thornton har under 2009 genomfört en andra uppföljning.

För att ge dig som aktör på marknaden tillfälle att lämna synpunkter på Postens efterlevnad av åtagandena publicerar vi revisionsrapporten. Synpunkter kan skickas till konkurrensverket@kkv.se senast den 31 augusti 2009. Ange gärna diarienummer 605/2008 på det material som skickas in.

För ytterligare information, kontakta:
Gunnel Schön, avdelningschef, tfn 08-700 15 17
John Söderström, tfn 08-700 16 60
Mikael Ingemarsson, tfn 08-700 16 41

Relaterad information