Uppföljning av ärende om konkurrensproblem på marknaden för bilannonseringsplattformar

Publicerad

Konkurrensverket har inlett en uppföljning av ett ärende på marknaden för bilannonseringsplattformar som avslutades 2017. Om du har information om marknaden för bilannonseringsplattformar som kan vara av intresse för oss är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter.

Under hösten år 2015 mottog Konkurrensverket anonyma klagomål som riktade sig mot Blocket AB (Blocket). I klagomålen gjorde bilhandlare gällande att Blocket missbrukar en dominerande ställning. Missbruket skulle bestå i de villkor som Blocket uppställde för att bilhandlare ska kunna annonsera på Blocket. Ett sådant villkor innebar att bilhandlare inte kunde annonsera på Blocket om bilhandlarna inte först ingick ett abonnemang om att annonsera på en webbplats som innehas av Blockets systerbolag Byt Bil AB (Byt Bil).

Konkurrensverket inledde en utredning för att klargöra om Blockets villkor för annonsering kunde begränsa konkurrensen på marknaden. I mars 2017 meddelade Blocket att de avsåg att ändra sin affärsmodell på ett sätt som innebar att det tidigare uppställda kravet att annonsering på Blocket även förutsatte annonsering på Byt Bil inte längre skulle gälla. Med hänsyn till dessa förändringar skrev Konkurrensverkets av ärendet.

Konkurrensverket strävar efter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. I det arbetet ingår att löpande utvärdera och utveckla vår verksamhet genom att följa upp vissa utvalda ärenden. Vi har därför också nyligen inlett en uppföljning av ett ärende på försäkringsmarknaden.

Nu vill Konkurrensverket skaffa sig kunskap om hur marknaden har utvecklats sedan ärendet avslutades. Uppföljningen kommer att undersöka eventuella effekter av borttagandet av villkoret.

Om du har något att framföra som kan vara av intresse för uppföljningen är du välkommen att ringa Hans Christian Sundelin Svendsen, tfn 08-700 16 47 eller Andreas Sigeman, tfn 08-700 15 13. Senast den 16 november 2018 vill vi ha dina synpunkter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information