Uppföljning av ärende om branschrekommendation på försäkringsmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket har nyligen inlett en uppföljning av ett ärende på försäkringsmarknaden som avslutades 2016. Om du har information om försäkringsmarknaden som kan vara av intresse för oss är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter.

Konkurrensverket strävar efter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. I det arbetet ingår att löpande utvärdera och utveckla vår verksamhet genom att följa upp vissa utvalda ärenden. Vi har nyligen inlett en uppföljning av ett ärende om ett konkurrensbegränsande samarbete på försäkringsmarknaden.

I januari 2015 fick Konkurrensverket in ett klagomål från Branschorganisationen för Privatekonomiska Förmedlings- och Jämförelsetjänster (BPFJ). Klagomålet avsåg en rekommendation om provisionsförbud som Svensk Försäkring hade gett ut. Konkurrensverket inledde en utredning för att klarlägga om rekommendationen riskerade att begränsa konkurrensen på marknaden. I juni 2016 meddelade Svensk Försäkring att rekommendationen hade upphävts och Konkurrensverket avskrev därför ärendet.  

Nu vill Konkurrensverket skaffa sig kunskap om hur marknaden har utvecklats sedan ärendet avslutades. Uppföljningen kommer att undersöka eventuella effekter av rekommendationens införande och borttagande.

Om du har något att framföra som kan vara av intresse för uppföljningen är du välkommen att ringa Natasha Hillenius eller Li Feng på 08-700 16 00 (vx).

Senast uppdaterad:

Relaterad information