Uppdrag om marknaden för revision kräver förtydligande

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat synpunkter på remissen ”Nya regler för revisorer och revision”. I remissen föreslås det bland annat att Konkurrensverket får nya arbetsuppgifter som går ut på att analysera och granska marknaden för revisionstjänster.

Förslaget om nya arbetsuppgifter behöver förtydligas då det inte är uppenbart att uppgifterna ryms inom Konkurrensverkets nuvarande uppdrag. Det skulle också krävas mer personalresurser än vad Konkurrensverket har i dagsläget för att klara uppdraget.

Om uppdraget läggs hos Konkurrensverket är det därför viktigt med utökade anslag för att kunna bygga upp och upprätthålla kompetens och rutiner på området.

Senast uppdaterad:

Relaterad information