Uppdrag för att höja kompetensen om livsmedelsupphandlingar

Publicerad

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetenshöjande insatser inom området offentlig upphandling av livsmedel, med särskilt beaktande av miljöaspekter och djurskyddskrav.

Insatserna ska fokusera på att förbättra verifiering och uppföljning av offentlig upphandling som rör livsmedelsområdet. Upphandlande myndigheter och leverantörer ska få information om hur en effektiv uppföljning av främst djurskyddskrav kan skapas.  

Inom ramen för visionen om Sverige - det nya matlandet har Miljöstyrningsrådet arbetat långsiktigt med stöd kring offentlig upphandling av livsmedel och för att höja kunskapen om livsmedelsupphandling hos kommuner, landsting och leverantörer för att hjälpa dem att bland annat ställa relevanta miljökrav. Från och med den 1 juli är Miljöstyrningsrådets verksamhet kring hållbar upphandling en del av Konkurrensverket.  

Konkurrensverkets uppdrag kan ses som en fortsättning i det långsiktiga arbetet och syftar till att höja kompetensen kring verifiering och uppföljning vid livsmedelsupphandlingar, med ett särskilt fokus på djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel.

På Konkurrensverkets seminarium i Almedalen "Visioner möter verklighet när livsmedel upphandlas" idag kl. 13.00 diskuteras hållbarhetskrav och livsmedelsupphandlingar. Följ seminariet på plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 eller via webbsändningen.

 

Relaterad information