Uppdelning av revisionsföretag kan leda till försämrad konkurrens

Publicerad

Att dela upp revisionsföretag i sådana som är systemviktiga och andra som inte är det, kan leda till försämrad konkurrens. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen om EU-kommissionens förslag om revisionspolitiken.

EU-kommissionen presenterar sina förslag till förbättrad revision av företag i Grönboken revisionspolitik: Lärdomar från krisen. Konkurrensverket är tveksamt till förslaget om att införa nya regler för revisionsföretag som skulle dela upp dem i systemviktiga och icke-systemviktiga. Grönboken innehåller inte någon motivering till hur ett revisionsföretag kan vara systemviktigt och förslaget skulle, om det genomförs, kunna leda till en försämrad konkurrens.

Däremot ställer sig Konkurrensverket positivt till en kvalitetscertifiering av revisionsföretag. Då skulle de revisionsföretag som håller tillräckligt god kvalitet lätt kunna identifieras. Det skulle, menar Konkurrensverket, bidra till att fler revisionsföretag skulle kunna vara med och konkurrera om kunderna utöver det fåtal som idag dominerar marknaden.

Relaterad information