Uppdaterat allmänt råd om tillämpningen av antidiskrimineringsförordningen

Publicerad

Konkurrensverket har uppdaterat det allmänna rådet om tillämpningen av antidiskrimineringsförordningen i upphandlingskontrakt.

I det nya allmänna rådet KKVFS 2010:2 informerar Konkurrensverket och Diskrimineringsombudsmannen om sin gemensamma tolkning av antidiskrimineringsförordningen (2006:260) och hur den kan tillämpas i upphandlingskontrakt. Det nya allmänna rådet ersätter det tidigare publicerade KKVFS 2008:1.

Relaterad information