Uppdaterad vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer

Publicerad

Konkurrensverket har uppdaterat vägledningen för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Nytt i vägledningen är bland annat information om Konkurrensverkets möjlighet att ”stoppa klockan” och våra rutiner för att ge insyn i känslig information via så kallade datarum.

Under hösten 2014 presenterade vi ett utkast av vägledningen och i den uppdaterade vägledningen har vi beaktat de synpunkter som kom in. Vi har till exempel utvecklat informationen om när det kan bli aktuellt att ålägga ett företag att anmäla en företagskoncentration och Konkurrensverkets syn på det så kallade fullföljdsförbudet.

Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för företag, ombud och Konkurrensverket, både inför en anmälan och under ärendets handläggning.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Ulfvensjö Baltatzis, konkurrensråd, tfn 08-700 16 54 eller e-post maria.ulfvensjo.baltatzis[a]kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information