Uppdaterad prioriteringspolicy för Konkurrensverket

Publicerad

Konkurrensverkets prioriteringspolicy för tillsynen ska alltid vara aktuell och återspegla hur verksamheten bedrivs. En ny och uppdaterad policy är nu beslutad och publicerad.

Prioriteringspolicyn används vid den initiala prioriteringen av om ett ärende ska utredas djupare. För oss är det viktigt att vara transparenta med hur prioriteringar av ärenden görs och därför är policyn publicerad på Konkurrensverkets webbplats där det är möjligt att ta del av den i sin helhet.

Under processen med arbetet att uppdatera prioriteringspolicyn har vi bjudit in intressenter att lämna synpunkter på vår prioriteringspolicy och genomförde bland annat rundabordssamtal om våra prioriteringar i upphandlings- respektive konkurrenstillsynen. Vi har fått in flera synpunkter på policyn och våra prioriteringar och vi vill tacka dem som har engagerat sig.

Den uppdaterade prioriteringspolicyn anger som tidigare hur Konkurrensverket kommer att prioritera inom både konkurrens- och upphandlingstillsynen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information