Undvik en snedvridning av konkurrensen på fordonsmarknaden

Publicerad

Stödsystem bör utformas så att de inte diskriminerar olika tekniska lösningar. Förslaget om nedsatt förmånsvärde, som enbart omfattar elbilar som laddas från en yttre energikälla och gasbilar med andra bränslen än gasol, strider mot denna grundläggande princip.

Förslaget leder därmed till en konkurrenssnedvridning genom att alla andra tekniska lösningar missgynnas. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar på Finansdepartementets promemoria ”Vissa skattefrågor inför budgetpropostionen 2012”.

Relaterad information