Undersökning inledd på marknaden för vissa transporttjänster

Publicerad

Konkurrensverket kan bekräfta att en undersökning har inletts om misstänkt överträdelse av konkurrensreglerna på marknaden för transporter av avlidna.

Inom ramen för utredningen har Konkurrensverket genomfört ett antal oanmälda besök (så kallade gryningsräder) hos företag. Avsikten med dessa besök var att säkra bevis för den misstänka överträdelsen av konkurrensreglerna.

För att få göra sådana oanmälda besök krävs att Stockholms tingsrätt, efter att ha tagit del av Konkurrensverkets inledande bevisning, ger sitt tillstånd. Vid de oanmälda besöken hos företag i västra Sverige deltog ett 15-tal medarbetare från Konkurrensverket.

Den fortsatta utredningen kommer att ge besked om företagen gjort sig skyldiga till överträdelser av konkurrensreglerna. Om Konkurrensverket anser att företagen  gjort sig skyldiga till överträdelse av konkurrensreglerna kan de dömas att betala konkurrensskadeavgift (böter) som högst kan uppgå till tio procent av företagens omsättning.

Information som kan vara av betydelse för utredningen kan lämnas till Konkurrensverket via e-post till konkurrensverket@kkv.se eller per telefon 08-700 16 00 till projektledare Hanna Näslund. 

Relaterad information